Eget boende

i fristående hus. 40 m² på Lindängsvägen. Lämpligt för ensamstående. Fiber indragen. Hyra: 3200:-/månad.